Bilişim Avukatları

Bilişim Avukatı

İnternet üzerinden işlenen suçlar nelerdir? Son zamanlarda en çok karşılaşılan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir davranışın suç sayılabilmesi için Kanunda düzenlenmesi gereklidir. Kanunda bulunmayan bir hareketten dolayı kimse cezalandırılamaz. Bu doğrultuda, kişisel verileri kaydetmek Türk Ceza Kanun’da internet suçu olarak tanımlanmıştır.

İnternet üzerinden işlenen suçlar bilgisayar vasıtasıyla işlenir. Bilişim alanındaki suçları Bu Siteyi Ziyaret Edin işleyenlerin takip edilmesi çok zordur. Dolayısıyla suç işleyenlerin bu alanda tecrübeli savcı aracılığıyla bulunması gereklidir. Ankarada bilişim hukuku suçlarıyla mücadele için görevlendirilmiş polis teşkilatı yer almaktadır. Bunun sonucu olarak Ankara ilinde suç işleyenlere ulaşmak daha kısa zaman alır. Faillerin bulunmasından sonra yargılama sürecine geçilir. Bu süreçte bilişim avukatlarının önemi oldukça fazladır. Alanında bilgili bir hukukçu yargılamanın bu sürecinde istediğiniz neticeyi almanızda çok büyük yardımı olacaktır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bilişim Avukatları”

Leave a Reply

Gravatar